• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego JeansDom.pl obowiązujący od dnia 01 maja 2020 roku (zwany dalej "Regulaminem")

 

 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy JeansDom, działa pod adresami:  www.jeansdom.pl www.jeansdom.com.pl www.jeansdom.eu i prowadzony jest przez firmę RtvCentrum Opole Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Opolu, Niemodlińska 19/21, 45-710 Opole, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000432510, NIP: 7543066389. Adres do korespondencji: RtvCentrum; ul. Niemodlińska 19/21, 45-710 Opole.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu firma RtvCentrum Opole Sp. z o.o. Sp. K. zwana jest dalej „JeansDom”, a sklep internetowy jeansdom.pl  "E-sklep".

 

II. Strony transakcji

1.         Stroną dokonującą zakupów w e-sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Kupującym").

2.         Stroną dokonującą sprzedaży poprzez e-sklep jest JeansDom.

3.         E-sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

4.         Zrealizowana transakcja potwierdzona jest poprzez przekazanie Kupującemu dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1.         JeansDom jest Administratorem Danych Osobowych Klientów e-sklepu jest administratorem danych osobowych, które powierza, w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

2.         Kupujący rejestrując się w e-sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3.         JeansDom przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

4.         JeansDOm w celu realizacji zamówienia powierza przetwarzanie danych osobowych Kupującego innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie lub operatorzy płatności.

5.         JeansDom za zgodą Kupującego przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych.

6.         Kupującemu przysługuje:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

7.         Kupujący zapisując się na newsletter JeansDom i/ lub e-sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), przy czym może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

8.         Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www e-sklepu.

 

IV. Produkty

1.         E-sklep oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).

2.         Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu, co wynika z immanentnych cech fotografii i uwarunkowań technicznych wyświetlacza Kupującego, tym niemniej nie wpływa  to jednak na właściwości Produktu.

3.         Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie e-sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4.         Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktu jest potwierdzenie przez e-sklep przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji.

5.         Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty e-sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.

6.         E-sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty e-sklepu niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów, u których zaopatruje się JeansDom.

 

V. Ceny

1.         Wszystkie ceny opublikowane w polskojęzycznej wersji e-sklepu podawane są w polskich złotych (PLN),  zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto.

2.         Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Kupującego, a koszty dostawy określone są w e-sklepie odrębnie. Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy przed zaakceptowaniem zamówienia.

3.         E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie e-sklepu.

4.         Zmiana cen w e-sklepie nie dotyczy zamówień w stosunku do których e-sklep przesłał e-mail (wiadomość elektroniczną) o gotowości realizacji zamówienia.

 

VI. Składanie i realizacja zamówienia

1.         W e-sklepie zamówienia mogą być składane przez Kupujących zarejestrowanych (posiadających konto w e-sklepie) lub niezarejestrowanych (nie posiadających konta w e-sklepie).

2.         Założenie konta w e-sklepie odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, w którym Kupujący podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustawia indywidualne hasło służące do logowania do konta w e-sklepie.

3.         Założenie konta w e-sklepie jest darmowe.

4.         Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu (e-mail) i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

5.         Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć konto w e-sklepie poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@jeansdom.pl lub pisemnie na adres: RtvCentrum Opole; ul. Niemodlińska 19/21, 45-710 Opole.

6.         W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest:

 • zalogować się do e-sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówienia, wybrać sposób doręczenia zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT,
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie (sposoby płatności dostępne w e-sklepie określono w rozdziale VII niniejszego Regulaminu).
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

7.         Warunkiem złożenia zamówienia w e-sklepie jest  akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży w e-sklepie  oraz zasad polityki prywatności i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

8.         Zamówienia w e-sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z wykorzystaniem procedury składania zamówienia dostępnej w aplikacji e-sklepu.

9.         W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest również złożenie zamówienia  telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 506060018, dostępnego w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach od 09:00 do 18:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.         Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

11.         Doręczenie zamówienia złożonego w e-sklepie przez Kupującego potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez e-sklep, która stanowi jedynie potwierdzenie dostarczenia zamówienia w postaci wiadomości elektronicznej na serwer e-sklepu (potwierdzenie otrzymania zamówienia Kupującego przez e-sklep).

12.         Obsługa e-sklepu po otrzymaniu zamówienia Kupującego rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji, a warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w e-sklepie.

13.         W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w e-sklepie Kupujący zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. JeansDom może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze e-sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego treści niniejszego Regulaminu.

14.       Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do chwili otrzymania z e-sklepu wiadomości o potwierdzeniu realizacji zamówienia.

15.       Potwierdzenie realizacji zamówienia oznacza gotowość do realizacji zamówienia Gotowość realizacji zamówienia e-sklep potwierdza wysyłając do Kupującego wiadomość elektroniczną (e-mail), a treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne w e-sklepie.

16.       Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej (e-mail) informującej o potwierdzeniu zamówienia. Ewentualne zmiany w zamówieniu Kupujący może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą e-sklepu, wysyłając e-maila pod adres: info@jeansdom.pl i wpisując w tytule wiadomości e-mail: numer zamówienia i dane Kupującego.

17.       E-sklep będzie dokładał wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy i dogodny dla Kupującego, a okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów realizacji dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia dostępne są w e-sklepie.

 

VII. Płatność

W e-sklepie dostępne są następujące sposoby płatności za zamówienie:

a.         Płatność elektroniczna za pośrednictwem karty kredytowej, karty płatniczej, przelewu elektronicznego poprzez obsługujące e-sklep serwisy płatności elektronicznych;

b.         Przedpłatą na konto e-sklepu za pośrednictwem tzw. przelewu zwykłego;

c.         Gotówką w przypadku przesyłki za pobraniem.

 

VIII. Dostawa i odbiór

1.         Informacje o kosztach dostawy znajdują się w e-sklepie oraz każdorazowo podawane są do informacji Kupującego w trakcie składania zamówienia w e-sklepie.

2.         Możliwe formy dostawy określone są w e-sklepie, a odbiór przesyłki z zamówieniem możliwy jest w miejscu (pod adresem) wskazanym przez Kupującego w zamówieniu..

3.         E-sklep dołoży wszelkich starań, aby zamówienia potwierdzone przez e-sklep do godziny 12:00 były realizowane w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym, a w przypadku trudności w realizacji zamówienia w takim terminie e-sklep niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

4.         W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na możliwość realizacji praw Konsumenta w e-sklepie. Z uwagi jednak na treść art. 76 Prawa przewozowego nie sporządzenie protokołu w obecności kuriera ma wpływ na możliwość realizacji roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu uszkodzeń przesyłki.

5.         Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, a z chwilą odbioru przez Kupującego przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

6.         E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego  w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

 

IX. Odstąpienie od umowy

1.         Zgodnie z Ustawą o ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

2.         W e-sklepie Kupujący ma prawo dokonać zwrotu lub wymiany produktu w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru przesyłki, a szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu i wymiany produktu znajdują się w e-sklepie.

3.         W celu usprawnienia procesu zwrotu lub wymiany produktów e-sklep udostępnia Kupującemu formularz zwrotu/wymiany produktu. W przypadku skorzystania z formularza zwrotu/wymiany produktu, Kupujący dołącza podpisany formularz do przesyłki ze zwracanym produktem.

4.         Kupujący, niezależnie od sposobu odbioru Produktu, jest zobowiązany do przesłania zwracanego produktu na adres magazynu e-sklepu, wskazanego w Regulaminie jako adres korespondencyjny tj. RtvCentrum Opole; ul. Niemodlińska 19/21, 45-710 Opole.

5.         Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia do e-sklepu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.         W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Kupującego zakupiony produkt wraz z dokumentem potwierdzającym zakup. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.         Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Kupujący.

8.         E-sklep dokonana zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Produktem, chyba że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu uiszczonej zapłaty. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy bądź otrzymania paczki z oświadczeniem.

9.         Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-sklep, e-sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.       Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, co oznacza, że konsument nie powinien korzystać z rzeczy w innym celu niż w celu jej przymierzenia.

11.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

X. Reklamacje

1.         Produkty oferowane w e-sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, a e-sklep będzie dokładał  wszelkich starań, aby prezentowane w e-sklepie i nabyte przez Kupującego Produkty były jak najwyższej jakości, tym niemniej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad e-sklep na życzenie Kupującego wszczyna procedurę reklamacyjną.

2.         E-sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.         JeansDom jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za wady Produktów.

4.         JeansDom jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.         Każdy Produkt kupiony w e-sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady.

6.         W przypadku wystąpienia wady zakupionego w e-sklepie produktu, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7.         Zgłoszenia reklamacyjne w e-sklepie składane są pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny  e-sklepu.

8.         Reklamację można złożyć także poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony e-sklepu oraz z załączonym dowodem zakupu, przesyłką kurierską lub poleconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny e-sklepu, z dopiskiem „reklamacja e-sklep”.

9.         Kupujący otrzyma z e-sklepu informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez e-sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

10.         W przypadku nieuwzględnienia reklamacji e-sklep odeśle do Kupującego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem odmowy uznania reklamacji.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2.         Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3.         Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem:

https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

4.         Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

XII. Postanowienia końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2.         JeansDom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej e-sklepu, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują w stosunku do zamówień złożonych w e-sklepie po opublikowaniu w e-sklepie zmiany Regulaminu.

 • Sklep zamknięty

Dzień dobry ! Trwają prace techniczne, zapraszamy wkrótce. JeansDom.

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.